Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Solvändan 2

Växjö kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Solvändan 2, Högstorp. Förslaget är ute på samråd den 8 juni till 14 augusti.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder inom del av fastigheten. Planförslaget säkerställer också en passage för allmänheten mellan Åbovägen och Åboskogen.
Området angörs från Åbovägen och angränsar till Högstorp skola.

Förslaget möjliggör för bostadsbebyggelse i 2-6 våningar. Med lägre bebyggelse, max 2 våningar, mot Åbovägen. Längre in på fastigheten tillåts högre bebyggelse upp till 6 våningar. Förslaget kan möjliggöra 50-100 nya bostäder, beroende på vilken typ av hus och lägenheter som byggs.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer