Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från den 12 juni klockan 8.00 och tills vidare.

Stäng meddelande

Telestadshöjden (planprogram)

Vi har tagit fram ett planprogram för fastigheten Växjö 13:32 samt del av Växjö 13:35 och 12:10 på Teleborg. Området går under namnet Telestadshöjden. Planprogrammet godkändes i kommunstyrelsen 2014-04-01.

Sammanfattning

Syftet med planprogrammet är att ge övergripande målsättningar för fortsatt detaljplanearbete inom planområdet. Planområdet föreslås omfatta cirka 500 bostäder anpassade efter terrängen. Bebyggelsen föreslås vara blandad med både flerbostadshus, grupphus och enfamiljshus. Även service och handel ska kunna rymmas inom området.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer