Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Torsås 6:11, (del av Östra Torsås kyrka 1:1)

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Torsås 6:11, (del av Östra Torsås kyrka 1:1) i Ingelstad. Detaljplaneförslaget är utsänt för samråd till och med 2019-12-15.

Svenska kyrkan har ansökt om planändring för fastigheten Torsås 6:11 samt del av Östra Torsås kyrka 1:1 i Ingelstad. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av kyrkocentrum i anslutning till Östra Torsås kyrka. Kyrkan kan därmed samla sina funktioner och avveckla sin verksamhet i befintliga lokaler i Ingelstad.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer