Torsås 6:11, samt del av Östra Torsås kyrka 1:1

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Torsås 6:11, (samt del av Östra Torsås kyrka 1:1) i Ingelstad. Detaljplaneförslaget var ute för granskning 2021-06-10 - 2021-08-08

Sammanfattning

Svenska kyrkan har ansökt om planändring för fastigheten Torsås 6:11 samt del av Östra Torsås kyrka 1:1 i Ingelstad. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av kyrkocentrum i anslutning till Östra Torsås kyrka. Kyrkan kan därmed samla sina funktioner och avveckla sin verksamhet i befintliga lokaler i Ingelstad.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 oktober 2021
Växjö växer