Unaman 9

Växjö kommun gör en ny detaljplan för fastigheten Unaman 9 i centrala Växjö. Förslaget var ute på samråd till och med den 4 maj 2018.

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett effektivare markutnyttjande av fastigheten Unaman 9 i centrala Växjö. Detaljplanen innebär att det är möjligt att bygga en fjärde våning för kontor med mera istället för vad som idag är ett våningsplan för ventilation, samt att kunna bygga en ny kompletterande byggnad på pelare ovanför nuvarande innergård.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2021
Växjö växer