Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Unaman 9

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Unaman 9 i centrala Växjö. Planförslaget var ute på samråd till och med 2018-05-04.

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett effektivare markutnyttjande av fastigheten Unaman 9 i centrala Växjö. Detaljplanen innebär att det är möjligt att bygga en fjärde våning för kontor med mera istället för vad som idag är ett våningsplan för ventilation, samt att kunna bygga en ny kompletterande byggnad på pelare ovanför nuvarande innergård.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer