Växjö 7:10 med flera (Etapp 3, Hagavik)

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Växjö 7:10 med flera på asfaltsupplaget mellan Hagavik och Östra lugnet i nordöstra delen av Växjö. Detaljplanen är ute på granskning till den 6 november 2020.

Växjö kommun håller att ta fram en ny detaljplan för asfaltsupplaget söder om Björnvägen. Asfaltsupplaget är lokaliserat i nordöstra delen av Växjö stad i anslutning till verksamhetsområdet Norremark. Området ska möjliggöra skola, idrottsändamål, handel, kontor och bostäder samt bevara naturområdet vid Hovs göl.

Området ingår som en etapp i stadsutvecklingsprojektet Hagavik.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 oktober 2020
Växjö växer