Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Växjö 7:10 med flera (Etapp 3, Hagavik)

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Växjö 7:10 med flera på asfaltsupplaget mellan Hagavik och Östra lugnet i nordöstra delen av Växjö. Detaljplanen är ute på granskning till den 6 november 2020.

Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden den 25 mars 2021. Detaljplan ska även slutligen antas i kommunfullmäktige i april 2021.

Den 26 mars skickades ett så kallat utlåtande ut till dig som sakägare. Ett utlåtande innehåller alla synpunkter som kommit in med kommunens svar på dessa synpunkter. Växjö kommun testar för tillfället möjligheten att skicka ut handlingar digitalt. Är du ansluten till digital brevlåda ska du alltså ha fått denna handling digitalt.

Alla kan ta del av utlåtande och antagande handling under Relaterade dokument.

Sammanfattning

Växjö kommun håller att ta fram en ny detaljplan för asfaltsupplaget söder om Björnvägen. Asfaltsupplaget är lokaliserat i nordöstra delen av Växjö stad i anslutning till verksamhetsområdet Norremark. Området ska möjliggöra skola, idrottsändamål, handel, kontor och bostäder samt bevara naturområdet vid Hovs göl.

Området ingår som en etapp i stadsutvecklingsprojektet Hagavik.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 mars 2021
Växjö växer