Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Växjö 8:30 med flera, Ringsberg-Kristineberg

Växjö kommun gör en ny detaljplan för fastigheten Växjö 8:30 i stadsdelen Hov i Växjö. Detaljplaneförslaget var ute på samråd till och med 2019-06-24.

Syftet med detaljplanen för fastigheten Växjö 8:30 med flera i stadsdelen Hov i Växjö, är att skapa förutsättningar för områdets utveckling samt att säkerställa allmänhetens tillträde och nyttjande av området, med allmän platsmark. Områdets kulturhistoriska och gröna värden skyddas och olika verksamheter ges möjlighet till fortsatt existens och utveckling.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 december 2020
Växjö växer