Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Växjö 9:1 med flera (Vision Norrtull), Öster

Vi har tagit fram ett planprogram för området längs Norrtullsgatan som bland annat innefattar fastigheten Växjö 9:1 med flera. Programmet kallas därför Vision Norrtull.

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 § 81 planprogrammet "Vision Norrtull" som ett visionsdokument som visar på inriktningen för kommande planering i området. Arbetet med ny detaljplan har påbörjats för etapp 1 söder om Norrtullsrondellen.

Projektet är för tillfället vilande.

Sammanfattning

I samband med Växjö kommuns utredning angående lämpliga placeringar av parkeringshus vid stadens infarter, har idén kommit om att utveckla Norrtull inte bara med parkeringsplatser för staden utan även med ny bebyggelse med möjligheter för handel, kontor och bostäder. Visionen är att återigen skapa en tydlig gräns mellan stad och land som är det unika i riksintresset för Växjö stad.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer