Antagande

Planeringsguiden sida 5 av 7.

Beslut om planförslaget ska antas

Vid byggnadsnämndens möte presenterar handläggaren än en gång planförslaget, synpunkterna som har kommit in och svaren på dem. Nämnden beslutar om planförslaget ska antas.

Om planförslaget antas skickar vi beslutet till Länsstyrelsen och Lantmäterimyndigheten. Alla grannar som berörs får brev med information om att detaljplanen är antagen. Om det är många personer som berörs av beslutet kan vi i stället i vissa fall informera i en annons i tidningen.

Om planförslaget inte antas avslutas arbetet med detaljplanen. 

Nästa steg - överklagande

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 april 2021
Växjö växer