Markanvisningstävling för skola/förskola i Bäckaslöv

Växjö kommun bjuder in till markanvisningstävling för fastigheten Generalen som en del av utbyggnaden inom Bäckaslöv i Växjö. Fastigheten ska innehålla skola och förskola.

Dokument som tillhör markanvisningstävlingen hittar du under rubriken Relaterade länkar och rubriken Relaterade dokument.

Tävlingsprocessen

Markanvisningstävlingen kommer att genomföras i två steg.

Steg 1. I steg 1 lämnas en intresseanmälan in via e-tjänst. Intresseanmälan får vara maximalt fem sidor i A4. I e-tjänsten och tävlingsinbjudan kan du läsa mer om vad du ska ha med i din intresseanmälan.

Sista inlämningsdag har varit. Nu pågår arbetet med att gå igenom intresseanmälningarna. 

Steg 2. Resultatet av utvärderingen i steg 1 meddelas via e-post. De som går vidare till steg 2 ges möjlighet att lämna in ett komplett tävlingsförslag. Tävlingsförslaget ska skickas in digitalt via e-tjänst.

Utvärdering av steg 2 sker genom bedömning av kriterier enligt tävlingsinbjudan. Senaste dag för inlämning av tävlingsbidrag i steg 2 är den 16 september 2022.

Markanvisning – vad är det?

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren rätt att under en begränsad tid och på givna villkor ensam förhandla med kommunen om att köpa/nyttja ett markområde som kommunen äger för att sedan bebygga området. Villkoren för en markanvisning regleras i ett markanvisningsavtal.

Senast uppdaterad: 9 augusti 2022