Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Nytt träbyggnadsområde

Kommunstyrelsen tog 2017 beslut om ett nytt utökat träbyggnadsområde. Det nya området hänger ihop med Välle Broar där vår vision är ett sammanhållet trähusområde runt sjöarna.

Att utveckla ett nytt bostadsområde med fokus på trä stärker Växjö kommuns möjlighet att fortsätta vara en ledande aktör inom trähusbyggnation. Förslaget innebär inte några åtgärder i nuläget utan först kommer de träbyggnadsprojekt som pågår att slutföras.

  1. Sigfridsområdet, Arken
  2. Brände Udde
  3. Universitetet
  4. Limnologen Syd (bygget pågår)
  5. Torparängen (bygget pågår)
  6. Sallhagen
  7. Jonsboda

Karta över de olika områdena för trähusbyggnation

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Växjö växer