Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Ny förskola i Vikaholm

Projektering av ny förskola på Vikaholm pågår. Beslut om byggnation beräknas tas senvåren 2021.

Skiss: LBE Arkitekter

Vid beslut kan förskolan börja byggas sommaren 2021. Förskolan beräknas vara klar i november 2022.

Vöfablänk till annan webbplats planerar bygga förskolan med två enheter varav fem avdelningar i varje, som ska ge plats åt sammanlagt 150 barn. Förskolan kommer också att innehålla ett tillagningskök.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2021