Växjö 13:35 (Del av Vikaholm)

Vi har tagit fram en ny detaljplan för en del av fastigheten Växjö 13:35 i stadsdelen Teleborg.

Detaljplanen fick laga kraft 2018-03-28.

Sammanfattning

Syftet med planförslaget är att förändra den gällande detaljplanens innehåll från storkvarter för bostäder och centrumändamål till ett kvarter för skola, förskola. Skälet till förändringen är att den stora efterfrågan på förskoleplater inte kunde förutses då området ursprungligen planlades. Detaljplanen har handlagts med begränsat standardförfarande.

Läs mer om detaljplanen nedan.

Relaterade dokument

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2019
Trafik och stadsplanering