Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från klockan 10.00 lördag den 30 maj och tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Växjö 13:35 (Del av Vikaholm)

Vi har tagit fram en ny detaljplan för en del av fastigheten Växjö 13:35 i stadsdelen Teleborg.

Detaljplanen fick laga kraft 2018-03-28.

Sammanfattning

Syftet med planförslaget är att förändra den gällande detaljplanens innehåll från storkvarter för bostäder och centrumändamål till ett kvarter för skola, förskola. Skälet till förändringen är att den stora efterfrågan på förskoleplater inte kunde förutses då området ursprungligen planlades. Detaljplanen har handlagts med begränsat standardförfarande.

Läs mer om detaljplanen nedan.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2020
Trafik och stadsplanering