Växjö 13:35 (Del av Vikaholm)

Vi har tagit fram en detaljplan för en del av fastigheten Växjö 13:35 i stadsdelen Teleborg. Detaljplanen vann laga kraft 2018-03-28.

Sammanfattning

Syftet med planförslaget är att förändra den gällande detaljplanens innehåll från storkvarter för bostäder och centrumändamål till ett kvarter för skola och förskola. Skälet till förändringen är att den efterfrågan på förskoleplater inte kunde förutses då området ursprungligen planlades.

Läs mer om detaljplanen nedan.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2020
Trafik och stadsplanering