E-tjänster och blanketter för stöd och omsorg

Genom våra e-tjänster och blanketter kan du till exempel söka stöd och hjälp av olika former, ansöka om att bli god man eller söka olika former av bidrag.

Inkomstförfrågan vård- och omsorgsavgift*

Ansök om autogiro

Ansök om hemtjänst, särskilt boende, boendestöd, matdistribution, trygghetslarm mm.

Ansök om boendestöd, matdistribution, trygghetslarm mm (arbete och välfärd)

Ansök om hemtjänst, boendestöd, matdistribution, trygghetslarm mm. (omsorgsförvaltningen)

Sök stöd för föreningsverksamhet för funktionshindrade

Inkomstförfrågan, vuxen*

Inkomstförfrågan, vuxen*

Inkomstförfrågan, barn och gymnasieungdom upp till 21 år*

Lämna synpunkter om omsorg av personer med funktionsnedsättning

Ansök om LSS-insatser

Ansök om LSS-insatser (omsorgsförvaltningen)

Ansök om LSS-insatser (arbete och välfärd barn och familj)

Ansök om LSS-insatser (arbete och välfärd vuxna)

Intresseanmälan byte av LSS gruppbostad/servicebostad (Omsorgsförvaltningen)

Ansök om autogiro

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Bilaga till ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bidrag för reparation, service, besiktning

Ansökan om återställningsbidrag

Ansök om autogiro

Ansökan om nedsättning/befrielse från hemtjänstavgift på grund av dubbla boendekostnader

Ansök om särskilt boende, hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm mm.

Ansök om särskilt boende, hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm mm.

Beräkning av hemtjänstavgift i samband med att make/maka flyttar till särskilt boende

Beställning/underlag för debitering vid tillfällig vistelse i Växjö kommun

Inkomstförfrågan*

Inkomstförfrågan*

Intresseanmälan byte av särskilt boende (Omsorgsförvaltningen)

Lämna synpunkter om äldreomsorgen

Välj hemtjänstleverantör

Välj särskilt boende

Bli god man eller förvaltare, intresseanmälan

Få god man eller förvaltare, egen ansökan

Anmäla om behov av god man eller förvaltare

Ansökan om samtycke

Begäran om entledigande

Förteckning över egendom

Granskning av boendets kassaredovisning

Inkomstschema

Kassablad

Körjournal

Utgiftsschema

Lämna redogörelse- bilaga till års- eller sluträkning

Uttag från överförmyndarspärrat konto, ansök

Årsräkning - sluträkning för god man och förvaltare

Åtagande och samtycke

Ansökan om samtycke från överförmyndarnämnden

Förteckning till överförmyndarnämnden

Förvaltarfrihetsbevis

Ansök om autogiro

Ansökan om uttag spärrat konto förmynderskap

Årsräkning - sluträkning för myndling

Förteckning för myndling

Redogörelse myndling

Ansökan om samtycke från överförmyndarnämnden

Förteckning till överförmyndarnämnden

Ansök om autogiro

Lämna förteckning - ensamkommande barn

Lämna redogörelse för extra arvode ensamkommande barn

Lämna redogörelse för extra arvode ensamkommande barn

Lämna redogörelse - ensamkommande barn

Lämna redogörelse - ensamkommande barn

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 november 2019