Arbetsutskottet

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden och lägger fram förslag till beslut som därefter ska behandlas av kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet består av sju ledamöter och sju ersättare.  Vid eventuell krishändelse bildar arbetsutskottet krisledningsnämnden. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten. 

Presidium

Ordförande

Anna Tenje (M)

1:e vice ordförande

Åsa Karlsson Björkmarker (S)

2:e vice ordförande

Per Schöldberg (C)

Sök kontaktuppgifter till ledamöter i arbetsutskottet.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 oktober 2017
Politik och demokrati