Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Använd alltid ditt vatten med eftertanke.

För Växjö kommun råder det just nu ingen brist på kommunalt vatten och det finns inget bevattningsförbud i Växjö kommun. Men vi följer noga tillgången på vatten och om den ändras kan det bli aktuellt med andra åtgärder.

I Växjö kommun finns sju vattenverk av varierande storlek. Varje dygn renas ca 16 000 kbm vatten som levereras till de 70 000 invånare i Växjö kommun som har kommunalt dricksvatten.

Två av vattenverken tar sitt råvatten från sjöar och är så kallade ytvattenverk. Övriga vattenverk är grundvattenverk och råvattnet pumpas då upp ur brunnar.

Personalen på tekniska förvaltningens VA-avdelning ser till att dricksvattnet håller en god kvalitet och uppfyller Livsmedelsverket krav.

Om du har egen brunn för dricksvatten så kan du få råd om din brunn och ditt brunnsvatten från miljö- och hälsoskyddskontoret.

Tillgången på dricksvatten i Växjö kommun

Med anledning av förra årets torra sommar är det många som funderar på hur det ser ut med tillgången på dricksvatten inför 2017. Grundvattennivån visar på flera håll en sjunkande trend de senaste åren till följd av lite nederbörd. De stora vattenmagasinen behöver mycket nederbörd under lång tid för att få en normal grundvattennivå.

I nuläget är det inte aktuellt med bevattningsförbud eller andra restriktioner vid någon av de kommunala vattentäkterna i Växjö kommun. Trots det skall man undvika att slösa vatten för att spara på våra gemensamma naturresurser. Då minskar risken för begränsningar senare, om nederbörden uteblir under en lång tid.

För dig som har kommunalt vatten i Växjö kommun

Växjö kommuns största vattentäkt är Bergaåsen i Ljungby kommun. Det är ett stort grundvattenmagasin och som styrs av vattennivåerna i Lagan. Du som bor i Växjö, Gemla, Vederslöv, Dänningelanda, Tävelsås, Bramstorp, Värends Nöbbele och Ingelstad får ditt dricksvatten från Bergaåsen. Från och med i sommar får även du som bor i Åby ditt dricksvatten härifrån, när arbetet med den nya ledningen för kommunalt dricksvatten till Åby blir klart.

Under våren 2017 har det varit lägre nivåer i Bergaåsens uttagsområde än förra våren, men det finns fortfarande god tillgång på vatten.

Braås vattentäkt försörjer även Böksholm och Dädesjö. Vid den vattentäkten kommer inom kort en tillfällig infiltration med renat vatten från Drättingesjön att förstärka grundvattentillgången i åsen och ge en mer stabil tillgång på vatten där.

I Lammhult bereds dricksvattnet av ytvatten från sjön Stora Värmen. Uttaget kompenseras genom kontinuerlig överpumpning av vatten från sjön Allgunnen till Stora Värmen.

Rottne och Brittatorp försörjs med vatten från sjön Innaren och i nuläget bedöms det inte som nödvändigt att begränsa uttaget.

I Åryd och Berg tas vatten från bergborror (brunnar i berget) som inte påverkas så mycket av säsongsvariationer och därför förväntas att ett normalt uttag ska kunna ske.

För dig som har egen brunn

Det är du som enskild fastighetsägare som ansvarar för vattenförsörjningen och vattenkvaliteten till din egen fastighet. De flesta brunnar som sinade förra året var grävda brunnar. Om vattentillgången har varit dålig under året som gick, så kan det vara bra att vidta åtgärder för att det inte ska hända igen. Här är några exempel:

 • om möjligt rensa och fördjupa den befintliga brunnen
 • borra en djupare brunn
 • samarbeta med grannar om de har en brunn med god tillgång på vatten och bra vattenkvalitet
 • köpa eller hyra vattentankar eller större kärl för att tillfälligt kunna lagra vatten och fylla på genom att köpa vatten.

Här kan du hämta dricksvatten

På grund av låg nivå på grundvattnet finns det hushåll med egen brunn som har ont om vatten. Växjö kommun har därför förberett ett antal platser där de hushåll som behöver kan hämta dricksvatten från kran.

Tänk på att ta med egna väl rengjorda flaskor eller dunkar att fylla vattnet i. Förvara sedan vattnet på en så mörk och sval plats som möjligt. Dricksvatten håller sig i minst en vecka om det förvaras svalt eller i kylskåp. Om vattnet förvaras varmare blir förvaringstiden kortare.

 • Vederslöv, pumpstationen vid Kinnevaldsvägen 17
 • Tävelsås, pumpstationen efter Stjärnviksvägen 28 (ner mot sjön)
 • Värends Nöbbele, pumpstationen Billavägen
 • Åryd, pumpstationen Kyrkekullavägen
 • Braås, pumpstationen mellan Ulvaskogsvägen och Kolarevägen (ner mot sjön)
 • Böksholm, pumpstationen vid Massavägen 31
 • Brittatorp, pumpstationen på fastigheten Brittavägen 14 (ner mot sjön)
 • Rottne, pumpstationen Kopparvägen (nedanför Rottne Industri)
 • Lammhult, pumpstationen vid Värendsgatan 26
 • Åby, pumpstationen vid Åbyforsvägen 20/Kvarnvägen (i närheten av Smedjan)
 • Gemla, pumpstationen Kvarnvägen 40
 • Ingelstad, pumpstationen Skogsvägen (vid cykelvägen)
 • Furuby, pumpstationen vid Årydsjön
 • Teleborg Seglarvägen, pumpstationen cykelvägen (vid Skimmelvägen)
 • Högstorpsvägen, pumpstationen (vid Hollstorp resursskola)
 • Öster Lantmannavägen, pumpstationen vid Veab (mittemot Granngården)
 • Sandsbro, pumpstationen Fyllerydsvägen (förbi Sandsbro skola mot fotbollsplanen)
 • Räppe, pumpstationen Solängsvägen (mittemot Holmgrens bil)

Att hämta vatten i större mängd

Det finns möjlighet till vattenpåfyllning av tankbilar och liknande mot avgift vid tre stycken vattenkiosker som ligger på följande platser:

 • Växjö, Söderleden
 • Växjö, Rådjursvägen
 • Ingelstad brandstation

Kontakta Växjö kommun 0470-410 00 för mer information.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 augusti 2017
Bygga och bo