Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för gator, vägar, trafik, parkering, naturvård, skogar, parker, renhållning, avfallsfrågor, försörjning med vatten- och avlopp, sjöreglering och vattenkraftverk samt trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder. Nämndens uppgifter utförs av tekniska förvaltningen.

Tekniska nämnden består av femton ledamöter med femton ersättare, som alla väljs av kommunfullmäktige.

Telefon 0470-410 00 E-post tekniskanamnden@vaxjo.se 
Besöksadress Västra Esplanaden 18, Växjö
Postadress Växjö kommun, Tekniska nämnden, Box 1222, 351 12 Växjö

Ordförande

Sofia Stynsberg (M)

Vice ordförande

Gunnar Storbjörk (S)

2:e vice ordförande

Cheryl Jones Fur (MP)

Förvaltningschef

Maria Sundell Isling

Sök kontaktuppgifter till ledamöter i tekniska nämnden

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2017
Politik och demokrati