Kultur- och fritidsnämnden

Kultur-och fritidsnämnden är Växjö kommuns organ för kultur- och fritidsfrågor exklusive Växjö kommuns fritidsgårdsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ska följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och ta nödvändiga initiativ för utveckling och förbättring av verksamheten.

Kultur- och fritidsnämnden har femton ledamöter och femton ersättare, som alla utses av kommunfullmäktige.

Telefon 0470-410 00 E-post kultur-fritidsnamnden@vaxjo.se Fax 0470-79 69 66
Postadress Växjö kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 1222, 351 12 Växjö

Ordförande

Eva Johansson (C)

Vice ordförande

Rose-Marie Holmqvist (S)

2:e vice ordförande

Lena Wibroe (M)

Förvaltningschef

Gunilla Friman

Sök kontaktuppgifter till ledamöter i kultur- och fritidsnämnden

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 augusti 2017
Politik och demokrati