Bevattningsförbud i Braås, Dädesjö och Böksholm

Från och med 18 juni och tillsvidare är det bevattningsförbud i orterna Braås, Dädesjö och Böksholm.

Stäng meddelande

Årets kulturpristagare och stipendiater inom kultur- och idrott utsedda

Kultur- och fritidsnämnden i Växjö kommun uppmärksammar varje år kulturutövare och ideella ledare genom olika stipendier och priser. 

Stipendiet för ideellt arbetande föreningsledare tilldelas bland andra Samhällseleven Klara Jörnehag, Vederslöv/Dänningelanda IF. Grattis!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 april 2020