Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Coronaviruset och covid-19

Växjö kommun har vidtagit många åtgärder för att minska coronavirusets påverkan inom bland annat vård, omsorg, skola och näringsliv.

Vi har samlat allt du behöver veta om hur coronaviruset påverkar dig som invånare i Växjö kommun

chatta med oss

Förebygg för fallolyckor

Fallolyckor i hemmet är vanligt. Balans- och styrketräning tillsammans med näringsriktig kost, kunskap om mediciner och ett säkert hem kan förebygga fallolyckor.

chatta med oss

Tillsammans kan vi minska smittspridningen

Det är nu det är viktigt att hålla i och hålla ut. Fortsätt hålla avstånd, tvätta händerna och stanna alltid hemma vid symptom. Läs mer om hur coronapandemin påverkar våra verksamheter.

Flygbild över Växjö centrum med domkyrkan och sjukhuset o bild.

Tyck till om förslaget på nya sjukhustomten

Nu finns ett första förslag till ny detaljplan för området i Räppe där Region Kronoberg planerar för ett nytt akutsjukhus och du kan lämna synpunkter på förslaget.

Omsorgspersonal och äldre kvinna som använder en surfplatta

Dags att mäta radon

Mätsäsongen för radon börjar närma sig. En radonmätning är både enkel och relativt billig att genomföra. Du kan enkelt beställa mätdosor som du placerar ut hemma och skickar tillbaka för analys.