Studiecentrum på distans

Under perioden med distansundervisning når du som elev på Katedralskolan, lärarna på studiecentrum via Meet.

Ingen digital mattestuga torsdag 12/11 pga tekniska problem.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 november 2020