Studiecentrum på distans

Under perioden med distansundervisning når du som elev på Katedralskolan, lärarna på studiecentrum via Meet.

Senast uppdaterad: 8 december 2020