Katedralskolan inleder samarbete med Harvard University

I maj 2024 inledde Katedralskolans IB-program (International Baccalaureate Diploma Programme) ett samarbete med Harvard University. Samarbetet har initierats av Robert Winton, lärare på IB-programmet och Kamil Kon, en tidigare elev på IB-programmet som numera är student på Harvard.

Samarbetet startade upp 15 maj då Harvard bjuder in till en digital föreläsningsdag. Här fick eleverna få lära sig om toppmodern forskning och utveckling, hur AI kan användas inom neurovetenskap och statsvetenskap – presenterat av nuvarande och framstående forskare inom olika områden. Eleverna fick också möjlighet att ställa frågor om forskningen och få en inblick i forskarnas personliga berättelser.

Om samarbetet

Syftet med projektet är att främja samarbete och inspiration för eleverna att starta egna projekt och utforska olika intresseområden. Det föreslås även en bredare samarbetsplan mellan IB-programmet och Harvard för framtida projekt och evenemang.

En liknande föreläsningsdag kommer erbjudas i oktober och i december kommer Robert Winton samt Sophie Svensson Bruschi, rektor för IB-programmet bjudas över till USA för ett studiebesök på Harvard där grunden för ett fortsatt samarbete kommer läggas. Förhoppningen är att hitta vägar för IB-eleverna att knyta kontakter och kanske skaffa sig mentorer och även att representanter från Harvard ska komma på fysiskt besök i framtiden.

Senast uppdaterad: 30 maj 2024