Sök våra nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)

Kungsmadskolan har nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) i fotboll, handboll och innebandy.

Det finns nio olika program på Kungsmadskolan och Teknikum som går att kombinera ihop med NIU. Du söker till NIU senast den 1 december 2017. Uttagningar till NIU sker under december/januari.

Mer information om respektive idrott samt hur du gör din ansökan hittar du på Nationellt godkänd idrottsutbildning.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2018