Det individuella valet

Det individuella valet ingår i poängplanen för alla utbildningar i gymnasieskolan. Det syftar till att varje elev skall kunna välja kurser efter eget intresse.
Du kan genom det individuella valet bredda din utbildning eller fördjupa dig inom något intresse.

Individuellt val för våra tre kommunala gymnasieskolor

I kurskatalogen för det individuella valet 2018/2019 finns urvalet av kurser som du kan välja mellan. Vilka kurser som verkligen kommer att starta beror om det är tillräckligt många elever som sökt kursen, om lokaler och utrustning finns tillgängliga och om det finns tillräckligt antal lärare/behöriga lärare i ämnet.

Läs mer här: Individuellt valt ämne (IVÄ)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2018