Välkommen på Öppet hus den 20 oktober 2018

Under dagen kan du också besöka programmen i sina programlokaler för att få mer information, ställa frågor, titta på verksamheten och höra direkt från våra elever hur det är att gå på Kungsmadskolan.
Mellan klockan 09:30 till 14:00 står dörrarna öppna.

Alla våra program möter du i vår galleria samt i programlokalena under hela dagen.

Programpresentationer kl 10.00, 11.00, 12.00 och 13.00

Presentation av skolan kl 10.30 och 12.30 i auditoriet

Presentation av lärlingsutbildning kl 11.30 i auditoriet

Senast uppdaterad: 18 februari 2022