Läsårsstart Kungsmad

Kungsmadskolan välkomnar årskurs 1 på måndagen den 19 augusti. Våra nya elever startar med ett upprop i auditoriet enligt schemat nedan. Årskurs 2 och 3 börjar tisdagen den 20 augusti enligt information från programmet. Från klockan 10.00 den 20:e läser alla årskurser enligt schemat.

Uppropsschema årskurs 1

Klockan 09.00

Bygg- och anläggningsprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Handel- och administrationsprogrammet
Hotell- och turismprogrammet

Klockan 10.00

Estetiska programmet
Hantverksprogrammet
Industritekniska programmet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Klockan 11.00 på Kungsmad och 13.00 på Katedral
enligt utskickad information.

Språkintroduktionsprogrammet

Klasslistor anslås vid Kungsmadskolans entré fredag den 16 augusti kl.14.00.

När det gäller klassindelning på så gör vi den baserad på många olika faktorer bl.a. språkval, inriktningsval, NIU, val av profiler såsom Lagidrott och meritpoäng. Klassindelningen görs också med hänsyn tagen till den information vi har fått vid överlämning om elever som av särskilda skäl inte bör gå med andra elever. Om det finns behov av att byta klass för en elev krävs det särskilda skäl och att det finns plats i en annan klass för att vi ska kunna genomföra ett byte i efterhand. Särskilda skäl handlar om att några elever inte bör gå i samma klass.

Gymnasiesärskolans årskurs 1 startar den 19 augusti klockan 08.00 med samling på våning 2.
Årskurs 2 - 4 startar upp klockan 08.00 tisdagen den 20 augusti.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 augusti 2019