Välkommen på Öppet hus den 19 oktober

Lördagen den 19 oktober bjuder vi in till Öppet hus mellan 9:30-14:00.

På vårt informationstorg, i och omkring gallerian, möter du lärare och elever från våra program. Under dagen kan du också besöka programmen i sina programlokaler för att få mer information och titta på verksamheten.

Programpresentationer sker under hela dagen på vårt informationstorg och i programmens lokaler. Klockan 10.00, 11.00, 12.00 och 13.00 finns det på de flesta program en möjlighet att få mer information i form av en sittande presentation.

Kungsmadskolan presenteras i auditoriet kl 10.30 och 12.30

Frisör och Hår-och makestylisteleverna har visning i gallerian kl 12.45

Gymnasial lärlingsutbildning och språkintroduktionen har ett informationsbord i gallerian under hela dagen.

Lokaler för fordons- och transportprogrammet inriktning lastbil och mobila maskiner samt Gymnasiesärskolans program för fordonsvård och godshantering har öppet på Bävervägen 10 kl 09.30-14.00.

Våra idrottsprofiler har ett informationsbord i gallerian.

Vi vill även uppmärksamma er på att det är ont om parkeringsplatser kring skolan.

VÄLKOMNA


Senast uppdaterad: 15 oktober 2019