Bevattningsförbud i Braås, Dädesjö och Böksholm

Från och med 18 juni och tillsvidare är det bevattningsförbud i orterna Braås, Dädesjö och Böksholm.

Stäng meddelande

Estetiska programmet Bild och formgivning

Inför höstterminen 2020 har det fattats beslut om att Estetiska programmet Bild och formgivning designprofil inte kommer att starta

Elever i årskurs 9 som valt programmet ombedes ta kontakt med sin studie - och yrkesvägledare på grundskolan.

Estetiska programmet estetik och media startar dock som planerat.

Vid frågor kontakta rektor Hanna Höckert.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 mars 2021