Estetiska programmet Bild och formgivning

Inför höstterminen 2020 har det fattats beslut om att Estetiska programmet Bild och formgivning designprofil inte kommer att starta

Elever i årskurs 9 som valt programmet ombedes ta kontakt med sin studie - och yrkesvägledare på grundskolan.

Estetiska programmet estetik och media startar dock som planerat.

Vid frågor kontakta rektor Hanna Höckert.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 mars 2021