Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Kungsmadskolan startar Ekonomiprogrammet

Hösten 2021 startar vi Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi med en företagande- och idrottsprofil. Vi har en tydlig branschkoppling med APL, partnerföretag och mentorskap.

Kungsmadskolans ekonomiprogram har en företagande- och idrottsprofil. Utbildningen är varierande och eleverna får i undervisningen möta verkliga problemställningar samt arbeta problemlösande och kreativt genom företagandeprofilen.

Ekonomiprogrammets företagandeprofil har en tydlig branschkoppling i undervisningen med arbetsplatsförlagt lärande (APL) under de tre åren, samverkan med fyra större lokala partnerföretag, mentorskap hos en person på ett företag och projekt som genomförs i samverkan med företag, myndigheter och organisationer i olika branscher. Vårt samarbete med partnerföretagen är viktigt för eleverna ska se hur olika moment i undervisningen fungerar praktiskt. Under sina tre år på programmet kommer eleverna att starta och driva ett eget företag genom Ung Företagsamhet.

Kungsmadskolans ekonomiprogram är även profilerat genom att elever kan gå idrottsutbildning inom RIG/NIU/LIU.

För mer information om vårt Ekonomiprogram läs på Gymnasieval Växjö. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 18 februari 2022