Förslag: Centrumskolan fortsatt skola med årskurs F-6 – extra insatser för ökad kvalité

Nu är utredningen om Centrumskolan klar och utbildningsnämnden planerar att ta beslut den 17 januari om att ha kvar Centrumskolan som en tvåparallellig F-6-skola. I förslag till beslut finns även krav på extra insatser och ökad insyn för att vända resultaten och ge eleverna en utbildning med god kvalité.

- Skolan är viktig för området och eleverna. Att eleverna ska få en bra utbildning är vårt största fokus och då är vi överens om att skolan ska finnas kvar men vi behöver ett förändringsarbete. Våra elever förtjänar en bra utbildning och då behöver vi extra insatser och vi i nämnden behöver följa arbetet aktivt och löpande, säger Julia Berg (S), ordförande i utbildningsnämnden.

För att ge eleverna på Centrumskolan en bra utbildning kommer det bland annat bli ökad central styrning och stöd, ny skolstruktur, stärkt stöd från elevhälsan samt ökat fokus på ämneskunskaperna.

- Det kommer att krävas ett gediget arbete för att genomföra dessa förändringar på ett bra och hållbart sätt. Vi kommer att ha en noggrann uppföljning och utvärdering av åtgärderna som sätts in för att säkerställa ökad måluppfyllelse och förbättrade resultat hos eleverna inom 2 år, säger Anders Elingfors, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen.

Utifrån utredningen förväntas utbildningsnämnden ta beslut enligt alternativet ”skolan fortsätter som F-6 skola med flera klasser i varje årskurs” den 17 januari. Därefter kan arbetet starta enligt beslut.

Om utredningen

Under hösten har en utredning pågått för att se hur Centrumskolan ska drivas i framtiden för att eleverna ska få utbildning med god kvalitet. Utredningen har utrett fem olika alternativ och bygger på aktuell forskning samt dialoger med elever och medarbetare på Centrumskolan samt boende i Araby.

Senast uppdaterad: 20 december 2023