Nya avgifter för förskolan 2024

De nya förskoleavgifterna gäller från och med 1 januari 2024.

Avgiften för förskola baseras på familjens bruttoinkomst samt antalet barn som har plats på förskolan och hur länge barnet vistas i verksamheten. Du betalar en månadsavgift för din förskoleplats under årets samtliga 12 månader.

Nya avgifter 1 januari 2024

Den så kallade maxtaxan har höjts till att om hushållet tillsammans har en inkomst på 56 250 kronor i månaden eller mer betalas högsta avgiften, som är 1 688 kronor per månad.

Placering mer än 15 timmar per vecka:

  • Barn 1: 3 procent av inkomsten, högst 1 688 kronor per månad
  • Barn 2: 2 procent av inkomsten, högst 1 125 kronor per månad
  • Barn 3, : 1 procent av inkomsten, högst 563 kronor per månad
  • Barn 4: Ingen avgift tas ut för barn 4 eller fler

Placering högst 15 timmar vecka:

  • Barn 1: 2,5 procent av inkomsten, högst 1 406 kronor per månad
  • Barn 2: 1,5 procent av inkomsten, högst 844 kronor per månad
  • Barn 3: 1 procent av inkomsten, högst 563 kronor per månad
  • Barn 4: Ingen avgift tas ut för barn 4 eller fler.

Mer information om avgift för förskola

Senast uppdaterad: 3 januari 2024