Ändring i riktlinje för förskoleansökan

Sex månaders tillgodoräknad kötid gäller fortsatt, men datumspärren är borttagen så du kan ansöka om plats längre i förväg.

För dig som ska ansöka om plats i förskolan har det skett en ändring i riktlinjerna:

När du söker plats i förskolan får du tillgodoräkna dig som högst sex månaders kötid. Utifrån tidigare riktlinjer för förskolan var det endast möjligt att ansöka om plats tidigast sex månader före önskat placeringsdatum.

Det gäller nu

En ändring görs nu i förskolans riktlinjer där datumspärren plockas bort och du kan välja en placeringsstart längre fram. Fortfarande är det max sex månaders kötid som kan tillgodoräknas.

Exempel: Om du lägger in din ansökan 1 januari, eller ännu tidigare, med önskat placeringsdatum 1 september så räknas din kötid från och med 1 mars.

Senast uppdaterad: 19 januari 2024