Dags att söka sommarskola 2024

Mellan den 17-28 juni erbjuder Växjö kommun sommarskola till de elever i årskurs 8 och 9 som behöver extra tid och hjälp att nå målen i vissa ämnen. Ansökan öppnar den 22 april och stänger den 26 maj.

Sommarskolan äger rum på Elin Wägnerskolan och de ämnen som erbjuds är svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska. Sommarskolan är gratis och skolan bjuder på lunch och mellanmål.

Ansökan görs via kommunens e-tjänst senast den 26 maj. Ansökan går till rektorn på skolan som beslutar om eleven ska erbjudas sommarskola. Innan ansökan görs till sommarskola behöver eleven prata med sin mentor eller den lärare eleven har i det ämne man vill läsa i sommarskola. Observera att man endast kan söka och välja ett ämne.

Om eleven blir antagen till sommarskolan är närvaro obligatorisk.

Prövning för godkänt betyg

Under sommarskolan får du som gått ut årskurs 9 göra en prövning för att få ett godkänt betyg. En prövning innebär att du prövas mot alla mål i kursplanen, även om du klarat vissa mål tidigare. Ansökan till gymnasiet hanteras i huvudantagningen i slutet av juni.

Mer information om sommarskolan 2024

Senast uppdaterad: 22 april 2024