Växjö kommuns grundskolor testar Skolverkets provportal för nationella prov

Skolverket arbetar för att de nationella proven ska genomföras digitalt från och med hösten 2024. Under våren 2024 kommer utsedda klasser i de kommunala grundskolornas årskurs 6 att få testa att genomföra de digitala bedömningsstöden i ett av ämnena samhällskunskap, biologi, fysik eller kemi i den nya provportalen.

Detta görs som en pilot som kommer att utvärderas under hösten inför våren 2025 obligatoriska prov i engelska och svenska/svenska som andraspråk för årskurs 6 samt SO-ämnen och NO-ämnen för årskurs 9 samt gymnasiets prov i engelska 5 och 6 samt svenska/svenska som andraspråk 3.

Läs mer på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Likvärdigt genomförande

Syftet med att digitalisera proven är att säkerställa likvärdigt genomförande. Genom automaträttande avlastas även lärarna från att lägga tid på bedömning och rapportering av resultat.

Från och med 2026 kommer samtliga nationella prov att genomföras digitalt för årskurs 6, 9 och gymnasieskolornas kurser. De elevsvar som inte automaträttas kommer att rättas centralt av Skolverket från och med 2026 för gymnasieskolan och 2028 för grundskolan.

Senast uppdaterad: 24 april 2024