Elever på Thoren Business School får plats på kommunens gymnasieskolor – välkommen på informationsmöte

Med anledning av att Skolinspektionen återkallat Thoren Business School Växjö tillstånd att driva gymnasium gör Växjö kommun nu plats för elever på Kungsmadskolan och Katedralskolan från höstterminens start.

Elever som går Ekonomiprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet kommer att få plats på Katedralskolan. Elever på Försäljnings- och serviceprogrammet samt Samhällsvetenskapsprogrammet på Kungsmadskolan.

Växjö kommun kommer att ta emot alla elever som idag går på Thoren Business School, oavsett hemkommun.

- Vi är glada att kunna välkomna ännu fler elever till våra gymnasieskolor. Vi har trots extremt kort framförhållning gjort vårt yttersta för att bereda platser på Kungsmadskolan och Katedralskolan, även om det till en början kan bli en del speciallösningar. Jag är stolt över att vi har muskler att ta emot alla nya elever och att vi får möjlighet att ge dessa elever en bra undervisning framöver, säger Henrik Ahlin, avdelningschef förvaltningskontoret.

Välkommen på informationsmöte

Elever från Thoren Business School Växjö har blivit inbjudna till informationsmöte för att få mer information om hur det kommer bli i samband med höstterminens start. Vi uppmanar alla berörda att delta på det informationsmöte som gäller för den skola man planeras gå på från höstterminens start.

Katedralskolan, måndagen 24 juni, klockan 9.00.

Kungsmadskolan, tisdagen den 25 juni, klockan 9.00.

Elever som ska börja årskurs 1 ska söka om plats till sitt program. Du kommer att få mer information om hur detta går till på informationsmötet.

Bakgrund

Anledningen till Skolinspektionens beslut att återkalla Thoren Business School Växjö tillstånd är att de anser att det under lång tid funnits allvarliga brister i utbildningen. Mer information och bakgrund på skolinspektionen.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 20 juni 2024