Prövning

Information om prövning vid Katedralskolan i Växjö.

Får du betyget F eller streck (-) har du rätt att pröva för ett högre betyg. Du som elev vid Katedralskolan (gäller även elever från Kungsmadskolan och Teknikum som har läst kurser vid Katedralskolan) har möjlighet att pröva vid tre tillfällen per år; augusti, februari/mars och maj. Du kan endast pröva i en kurs per tillfälle. Elever som vid prövningstillfället avslutat sin utbilding vid skolan hänvisas att anmäla sig till prövning via Komvux.
Anmälan till prövning gör du genom att fylla i formuläret på denna sida.

Vad är en prövning?

Gymnasieförordning (2010:2039) kapitel 8 24 § "En elev i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning vid den egna skolenheten i alla kurser och det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan, om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet eller om eleven har fått betyget F. En prövning innebär att du på egen hand läser in hela kursen som du anmält dig till."

En prövning kan innehålla upp till tre olika moment (skriftlig, muntlig och praktisk) Uppgifter om mål för kursen samt betygskriterier kan du hämta på skolverkets webbplats, hos SYV eller hos din lärare. Under din gymnasietid får du inte pröva i kurser som du har lägst betyget E i.

När du gjort din anmälan får du en bekräftelse via mail. Därefter får du besked via mejl eller brev om prövningsdatum, ansvarig lärare du ska ta kontakt med och vilken skola prövningen äger rum på.

Glöm inte att ta med legitimation till själva prövningstillfället.

Anmälan prövning vid Katedralskolan

Anmäl dig bara om du beslutat dig för att genomföra prövningen. Anmälan är bindande! 

24 maj 2024 är sista anmälningsdag för anmälan till särskild prövning 19 augusti 2024

Anmälan till särskild prövning 19 augusti 2024, klockan 08.15-12.15

10 januari 2025 är sista anmälningsdag för anmälan till särskild prövning 28 februari 2025

Anmälan till särskild prövning 28 februari 2025, klockan 08.15-12.15

21 mars 2025 är sista anmälningsdag för anmälan till särskild prövning 28 maj 2025

Anmälan till särskild prövning 28 maj 2025, klockan 08.15-12.15

Kontakter

 • Katedralskolan

  Reception

  0470-417 38

  katedralskolan@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Samuel Ödmanns väg 1, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Katedralskolan

  Samuel Ödmanns väg 1

  352 39 Växjö

Senast uppdaterad: 10 maj 2024