Kombinera studier med idrott

Kungsmadskolans idrottsinriktningar öppnar dörrarna för dig som börjar gymnasiet hösten 2021. Vår idrottsprofil ger dig möjlighet att utöva bandy, fotboll, handboll, innebandy, ishockey eller någon annan idrott på elitnivå oavsett om du väljer ett högskoleförberedande program eller ett yrkesprogram.

Idrottsprofilen har en lång tradition på Kungsmadskolan och att kombinera studier med idrott har länge varit ett populärt val bland våra elever. En anledning till det, är att vi har kompetenta instruktörer/lärare. Vi har ett väl utvecklat nätverk med föreningar och andra aktörer för att ge dig de bästa förutsättningarna. Här har du möjlighet att utvecklas i din idrott oavsett vilken nivå du spelar på; här finns både bredd och elit.

En annan anledning är vårt fokus på att skolan är viktig. Hos oss finns erfarenhet och tradition av att kombinera studier med idrott. Vi jobbar för att ha idrottsvänliga scheman, lärare och personal som har förståelse för en idrottande elevs situation. Vi använder oss även av undervisningsmaterial som finns digitalt för att kunna nås om du är iväg på tränings- eller landslagsläger. Dessutom läggger vi stor vikt vid att skapa en gemenskap mellan skolans idrottselever - oavsett vilket program du går på.

Ytterligare en anledning till vår popularitet är vårt programutbud, få andra gymnasieskolor kan erbjuda sådana valmöjligheter.

Nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU
Nationellt godkänd idrottsutbildning erbjuds inom handboll och simning. NIU Handboll och Simning går att kombinera med sex olika program hos oss. Blir du antagen till NIU efter en uttagningsprocess. Sista ansökningsdag är 1 december 2020, därefter blir du kallad till uttagning.

Lokal idrottsutbildning, LIU - lagidrott
Du söker till lagidrottsprofilen samtidigt som du söker ditt gymnasieprogram. Ingen uttagning görs, utan det enda kravet är att du är aktiv i en förening i idrotterna bandy, handboll, fotboll, innebandy eller ishockey. Du kan kombinera profilen med sex program på Kungsmadskolan, tre på Teknikum och två program på Katedralskolan. Du söker till LIU-lagidrott samtidigt som du söker till gymnasiet, dvs senast 15 febaruari 2021.

Lokal idrottsutbildning, LIU - special
LIU - special vänder sig till dig som utövar en idrott som inte finns i vårt ordinarie idrottsutbud. För att söka det här alternativet måste en överenskommelse ha träffats mellan skola och föreningen innan du söker ditt gymnasieprogram. Du kan kombinera profilen med sex program på Kungsmadskolan, tre på Teknikum och två program på Katedralskolan. Du söker till LIU-special, på en särskild blankett, senast den 15 februari 2021.

Riksfriidrottsgymnasiet, FIG
Friidrottsgymnasiet går att kombinera med samtliga nationella program på Kungsmadskolan. Sista ansökningsdag är 15 oktober 2020.


Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 oktober 2020
Kungsmadskolan