Beslut klart: Centrumskolan fortsatt skola med årskurs F-6

Idag den 17 januari beslutade utbildningsnämnden att ha kvar Centrumskolan som en tvåparallellig F-6-skola. De beslutade även om krav på extra insatser och ökad insyn för att vända resultaten och ge eleverna en utbildning med bra kvalité.

För eleverna innebär detta att de har kvar sin plats på skolan och att undervisningen kommer att stärkas framöver.

För att ge eleverna på Centrumskolan en bra utbildning kommer det bland annat bli ökad central styrning och stöd, ny skolstruktur, stärkt stöd från elevhälsan samt ökat fokus på ämneskunskaperna. Nu kommer en handlingsplan för skolans kommande förändringsarbete tas fram. En styrgrupp har också bildats med bland annat förvaltningschef och verksamhetschef för grundskolan samt verksamhetschef för barn- och elevhälsan.

Rekrytering av rektor till skolan pågår.

Uppföljning kommer att ske löpande för att säkerställa ökad måluppfyllelse och förbättrade resultat hos eleverna inom 2 år.

Tidigare nyheter

Förslag: Centrumskolan fortsatt skola med årskurs F-6 - extra insatser för ökad kvalité - 2023-12-20

Utredning startar om Centrumskolan - 2023-09-07

Senast uppdaterad: 17 januari 2024