Vuxenutbildning

Inom Växjölöftet vuxenutbildning kan du som är vuxen studera och slutföra dina grundskole- eller gymnasiestudier. Du kan också studera för att byta yrke eller bli behörig till högre studier.

Viktig information till dig som studerar på vuxenutbildning i Växjö

Ansökan är öppen och antagning sker löpande som vanligt men från och med 18 mars sker all undervisning inom vuxenutbildningen på distans. När du ansöker och väljer en kurs på dag- eller kvällstid på plats kommer undervisningen tills vidare att vara på distans. När regeringen och Folkhälsomyndigheten kommer med direktiv om att öppna vuxenutbildningen för studier på plats kan du, som sökt studier på dag- eller kvällstid, övergå till att studera på plats i skolan.

Om du har ersättning från CSN, och fortsätter att följa din studieplanering, kommer studiestödet betalas ut som vanligt.

Vi följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer om att undervisning på gymnasieskolan och vuxenutbildningen ska ske på distans. Anledningen är att förhindra smittspridning av coronaviruset.

Här nedanför kan du läsa mer om vad vuxenutbildningen innebär. Till höger, under respektive meny, kan du läsa mer om studie- och yrkesvägledningen, våra kurser och utbildningar.

Vem kan studera inom vuxenutbildningen?

Vuxenutbildningen är till för alla vuxna som vill studera.

Du är behörig till utbildningar för vuxna från och med 1 juli det år du fyller 20 år, eller om du har ett slutbetyg från gymnasiet och behöver komplettera.

All gymnasial kommunal vuxenutbildning söks genom hemkommunen, det vill säga den kommun som du är folkbokförd i. Om du är folkbokförd i en annan kommun än Växjö bör du alltså kontakta den kommunala vuxenutbildningen i din hemkommun för mer information

Vad finns det för kurser och utbildningar?

Inom Växjölöftet vuxenutbildning finns kurser på grundläggande nivå och på gymnasial nivå. Grundläggande nivå är utbildningar för dig som saknar kunskaper som uppnås i grundskolan. Utbildningar på gymnasial nivå är för dig som saknar betyg från gymnasiet eller behöver komplettera din gymnasieutbildning.

Om du inte har bott så länge i Sverige och behöver lära dig svenska kan du läsa Sfi – svenska för invandrare.

Det finns även särskild utbildning för vuxna för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada, Lärvux.

Hur kan jag studera?

Det finns olika studieformer: lärling, klassrumsbaserad undervisning och distansstudier. Inom en del utbildningar kan du även välja om du vill studera på kvällstid.

  • Lärlingsutbildning är en yrkesutbildning där du genomför största delen av utbildningen på en arbetsplats.
  • Klassrumsbaserad undervisning passar dig som vill ha mycket stöd av en lärare. Du har lärarledda lektioner och studerar i grupp.
  • Genom att studera på distans kan du själv planera dina studier och exempelvis kombinera dem med deltidsarbete. Du väljer själv din studietakt och vilka kurser du vill läsa. Kurser startar löpande under året. Studietakten kan vara hel- eller deltid.

Vilka är utbildare?

Växjölöftet vuxenutbildning har många utbildningsanordnare som bedriver utbildning. Det innebär att samma kurs kan erbjudas hos flera olika utbildningsanordnare och du väljer själv hos vilken du vill studera. Alla utbildningsanordnare som du kan välja mellan är granskade och uppfyller kommunens krav på kvalitet.

Vad kostar det?

Utbildningen är kostnadsfri, men du får själv betala böcker, kopior, material och resor till och från skolan när du studerar.

De flesta studerande i Sverige bekostar sina studier med studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämndenlänk till annan webbplats) som är skattefritt och pensionsgrundande. Studiemedlen består av bidrag och lån. Du väljer själv om du bara vill ansöka om bidraget eller om du vill låna också. Lånet måste du sedan betala tillbaka.

Hur mycket studiemedel du får beror bland annat på om du studerar på heltid eller deltid och hur många veckor du studerar. För att få studiemedel måste du själv göra ansöka. Du kan läsa mer om hur mycket du kan få och villkoren för att få studiemedel på www.csn.selänk till annan webbplats.

Studiestartsstöd är ett bidrag för studier som underlättar för dig som är arbetslös och har en kort tidigare utbildning, att utbilda dig för att kunna få ett jobb. Det gäller för studier på grundskole- och gymnasienivå. Du kan inte själv ansöka om studiestartsstöd från CSN, utan du måste gå via kommunen. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare så kan de berätta mer.

Svenska för invandrare (sfi) ger inte rätt till studiemedel.

Antagning

Ansökningar till utbildningar med kontinuerliga starter handläggs i turordning vart efter de kommer in. Vid gruppstarter handläggs ansökningar ett par veckor innan start och du får besked i god tid. Om ansökan inte är komplett får du komplettera och handläggningstiden förlängs.

Du kan följa din ansökan via vår webbansökan. Gå in på rubriken Min sida.

Det finns regler för vem som har rätt till en utbildningsplats om det finns fler sökande än antal platser på en kurs. Förtur ges till den som har kort tidigare utbildning och som:

  • vill slutföra sina studier
  • behöver utbildningen för komplettera behörighet
  • behöver utbildningen för pågående jobb
  • behöver utbildningen för planerat yrkesval

 Lottning kan ske då antal behöriga och prioriterade elever överstiger antal utbildningsplatser.

När du har blivit antagen till en utbildning blir du kontaktad av den utbildningsanordnare du har valt. Ni gör tillsammans en personlig studieplan utifrån din bakgrund och mål med dina studier. I studieplanen framgår också aktuell studietid och studieomfattning.

Studie- och yrkesvägledning

På Kronoberggatan 18 kan du få svar på allmänna frågor om vuxenutbildning och hjälp med att skicka in en ansökan.

Om du vill få personlig vägledning av en studie- och yrkesvägledare eller behöver prata med en handläggare inom vuxenutbildningen bokar du en tid för ett samtal. Det gör du genom vår e-tjänst Boka tid för vägledningssamtallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vår drop-in för obokade besök är stängd tills vidare

För att försöka minska virusspridningen som pågår och de risker den medför erbjuder Växjölöftet vuxenutbildning vägledning och stöd främst via telefon, skype/facetime och e-post.

Du når oss genom att ringa kommunens kontaktcenter, telefon 0470-410 00
E-post: vuxenutbildningen@vaxjo.se 

Jag vill byta skola, hur gör jag då?

Observera att man inte kan göra skolbyte under pågående kurs. Om man vill göra skolbyte innan man har påbörjat sin kurs eller mellan kurser/delkurser behöver du ta kontakt med Växjölöftet vuxenutbildning via besök till Kronobergsgatan 18, telefon 0470-410 00 eller genom att mejla till vuxenutbildningen@vaxjo.se. Därefter kommer den nya skolan kalla dig till start. Det blir ett glapp i dina studier. Kom ihåg att prata med CSN innan du bestämmer dig för att byta skola.

Jag har fått ett F i en kurs, hur gör jag för att läsa upp det?

Du har rätt till en kostnadsfri prövning inom ett år från det datum då F-betyget sattes. Kontakta skolan du läste på för att komma överens om när din prövning ska genomföras.

Jag vill göra en prövning för att höja mitt betyg i kurs jag läst tidigare. Hur går jag tillväga?

Vi har prövningsperioder, en på våren och en på hösten, då du kan ansöka om prövning. En prövning kostar 500 kronor. Du måste ansöka samt betala avgiften innan prövningen kan påbörjas. Detta gäller grundläggande och gymnasiala kurser. SFI har inga prövningsperioder utan du kan närsomhelst höra av dig till Växjölöftet vuxenutbildning för att komma överens om prövning inom SFI.

Jag vill göra ett uppehåll i mina studier, kan jag det?

Ja, om du läser en yrkesutbildning eller flera kurser i rad kan du göra ett uppehåll mellan kurserna. Planera detta med din skola i god tid innan du vill göra uppehållet.

När man läser SFI så kan man inte göra ett uppehåll.

Jag är folkbokförd i en annan kommun men vill studera i Växjö. Hur gör jag?

Du måste i förstahand prata med hemkommunen som ska skicka ett IKE (interkommunal ersättning) beslut till oss. Du fyller i vår ansökan och skickar en kopia till din hemkommun som får ta ett beslut.

Hur gör jag för att få mina betyg hemskickade?

Om du har påbörjat sina studier på vuxenutbildningen i Växjö innan 1 juli 2017 så kan du ta kontakt med oss på vuxenutbildningen@vaxjo.se.

Om du har påbörjat sina studier efter 1 juli 2017 så tar man kontakt med respektive anordnare som du har läst hos. Då skickar anordnaren betyg till dig.

Kostar det något att läsa på vuxenutbildning?

Nej, alla utbildningar inom vuxenutbildningen är kostnadsfria. Du måste däremot själv bekosta böcker och annat kursmaterial. Du har rätt att söka studiemedel när du läser på grundläggande och gymnasial nivå. Det gör du hos Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Vart skickar jag in komplettering till ansökan?

Vill du komplettera med betyg eller personligt brev så kan du maila till vuxenutbildningen@vaxjo.se.

Hur avbryter jag mina studier?

Om du vill avbryta dina studier ska du vända dig till den skola där utbildningen pågår för att registrera ett avbrott.

Jag har utländska betyg. Hur gör jag med validering?

Utländska gymnasiebetyg och betyg från högre studier bedöms av UHR (Universitets- och högskolerådet).

Vem får läsa SFI, svenska för invandrare?

Om du kommer från ett land utanför EU måste du vara folkbokförd i Växjö kommun, ha fått ditt fullständiga personnummer (10 siffror) och du måste vara minst 16 år.

Om du är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz ska du ha uppehållsrätt (arbete eller studier) samt vara bosatt i Växjö kommun. Ta med ditt pass och kom till Kronobergsgatan 18 för att få hjälp.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2020
Förskola och skola