Vuxenutbildning

Inom Växjölöftet vuxenutbildning kan du som är vuxen studera och slutföra dina grundskole- eller gymnasiestudier. Du kan också studera för att byta yrke eller bli behörig till högre studier.

Här kan du läsa mer om vad vuxenutbildningen innebär samt vilka kurser och utbildningar vuxenutbildningen erbjuder. 

Ansökan till Växjölöftet vuxenutbildning

Vem kan studera inom Växjölöftet vuxenutbildning?

Vuxenutbildningen är till för alla vuxna som vill studera.

Du är behörig till utbildningar för vuxna från och med 1 juli det år du fyller 20 år, eller om du har ett slutbetyg från gymnasiet och behöver komplettera.

All gymnasial kommunal vuxenutbildning söks genom hemkommunen, det vill säga den kommun som du är folkbokförd i. Om du är folkbokförd i en annan kommun än Växjö bör du alltså kontakta den kommunala vuxenutbildningen i din hemkommun för mer information.

Vad finns det för kurser och utbildningar?

Inom Växjölöftet vuxenutbildning finns kurser på grundläggande nivå och på gymnasial nivå. Grundläggande nivå är utbildningar för dig som saknar kunskaper som uppnås i grundskolan. Utbildningar på gymnasial nivå är för dig som saknar betyg från gymnasiet eller behöver komplettera din gymnasieutbildning.

Om du inte har bott så länge i Sverige och behöver lära dig svenska kan du läsa Sfi – svenska för invandrare.

Det finns även särskild utbildning för vuxna för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Hur kan jag studera?

Det finns olika studieformer: lärling, klassrumsbaserad undervisning och distansstudier. Inom en del utbildningar kan du även välja om du vill studera på kvällstid.

Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning är en yrkesutbildning där du genomför största delen av utbildningen på en arbetsplats.

Klassrumsbaserad undervisning

Klassrumsbaserad undervisning passar dig som vill ha mycket stöd av en lärare. Du har lärarledda lektioner och studerar i grupp.

Distansstudier

Genom att studera på distans kan du själv planera dina studier och exempelvis kombinera dem med deltidsarbete. Du väljer själv din studietakt och vilka kurser du vill läsa. Kurser startar löpande under året. Studietakten kan vara hel- eller deltid.

Vilken är utbildare?

Växjölöftet vuxenutbildning har många utbildningsanordnare som bedriver utbildning. Det innebär att samma kurs kan erbjudas hos flera olika utbildningsanordnare och du väljer själv hos vilken du vill studera. Alla utbildningsanordnare som du kan välja mellan är granskade och uppfyller kommunens krav på kvalitet.

Vad kostar det?

Utbildningen är kostnadsfri, men du får själv betala böcker, kopior, material och resor till och från skolan när du studerar.

De flesta studerande i Sverige finansierar sina studier med studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden) som är skattefritt och pensionsgrundande. Studiemedlen består av bidrag och lån. Du väljer själv om du bara vill ansöka om bidraget eller om du vill låna också. Lånet måste du sedan betala tillbaka.

Hur mycket studiemedel du får beror bland annat på om du studerar på heltid eller deltid och hur många veckor du studerar. För att få studiemedel måste du själv göra en ansökan.

Du kan läsa mer om hur mycket du kan få och villkoren för att få studiemedel på www.csn.se

Studiestartsstöd är ett bidrag för studier som underlättar för dig som är arbetslös och har en kort tidigare utbildning, att utbilda dig för att kunna få ett jobb. Det gäller för studier på grundskole- och gymnasienivå.

Du kan inte själv ansöka om studiestartsstöd från CSN, utan du måste gå via kommunen. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare så kan de berätta mer.

Svenska för invandrare (sfi) ger inte rätt till studiemedel.

Antagning

Ansökningar till utbildningar med kontinuerliga starter handläggs i turordning vart efter de kommer in. Beslut tas vart tredje vecka och därefter får du besked om du blivit antagen. Vid gruppstarter handläggs ansökningar ett par veckor innan start och du får besked i god tid.

Om ansökan inte är komplett får du komplettera och handläggningstiden förlängs.

Det finns regler för vem som har rätt till en utbildningsplats om det finns fler sökande än antal platser på en kurs. Förtur ges till den som har kort tidigare utbildning och som:

  • vill slutföra sina studier
  • behöver utbildningen för komplettera behörighet
  • behöver utbildningen för pågående jobb
  • behöver utbildningen för planerat yrkesval

När du har blivit antagen till en utbildning blir du kontaktad av den utbildningsanordnare du har valt. Ni gör tillsammans en individuell studieplan utifrån din bakgrund och mål med dina studier. I studieplanen framgår också aktuell studietid och studieomfattning.

Vem kan hjälpa mig med mer information?

Du är välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare som kan ge dig information och stöd när du ska välja utbildning. Det är bra att kontakta dem innan du skickar in en ansökan.

Öppettider

Växjölöftet Vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen finns i gemensamma lokaler på Kronobergsgatan 18länk till annan webbplats. Där träffar du studie- och yrkesvägledare och handläggare från Växjölöftets Vuxenutbildning samt handläggare från Arbetsförmedlingen som guidar dig rätt utifrån ditt ärende.

Öppet måndag-fredag klockan 09.00-15.00

Telefon och e-post

Du kan också ringa eller mejla oss för att få svar på dina frågor eller boka tid för ett enskilt samtal.

Du når oss genom att ringa kommunens kontaktcenter, telefon 0470-410 00
E-post: studievagledning@vaxjo.se för syv-frågor och vuxenutbildningen@vaxjo.se
för antagningsfrågor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 februari 2019
Förskola och skola