Anslagstavla

Det här är en digital anslagtavla. Anslagen är sorterade under respektive styrelse eller nämnd nedan. Anslagstavlan finns även tillgänglig via en datorterminal i kommunhusets reception på Västra Esplanaden 18.

Det här sätter vi upp på anslagstavlan:

  • Justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder
  • Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden
  • Meddelanden om delegationsbeslut som inte anmäls till en nämnd
  • Meddelanden om kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som ska anslås enligt lag eller annan författning. 

Överklagan

Om du som kommuninvånare vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten i Växjö inom tre veckor från den dag då Växjö kommun har publicerat det på anslagstavlan. Du måste ange vilket beslut som du vill överklaga och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på.

Kommunfullmäktige 2019-04-23

Anslås: 2019-04-15

Nedtages: 2019-05-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-26

Anslås: 2019-03-29

Nedtages: 2019-04-22

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 2019-03-26

Anslås: 2019-04-02

Nedtages: 2019-04-24

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-02

Anslås: 2019-04-10

Nedtages: 2019-05-02

Byggnadsnämndens extra arbetsutskott 2019-03-28

Anslås: 2019-03-29

Nedtages: 2019-04-23

Byggnadsnämnden 2019-03-28

Anslås: 2019-04-04

Nedtages: 2019-04-26

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Anslås: 2019-04-17

Nedtages: 2019-05-09

Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2019-03-27.pdf

Anslås: 2019-04-09

Nedtages: 2019-05-01

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-03-26

Anslås: 2019-03-28

Nedtages: 2019-04-22

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 2019-04-16

Anslås: 2019-04-17

Nedtages: 2019-05-10

Nämnden för arbete och välfärd 2019-03-27

Anslås: 2019-04-01

Nedtages: 2019-04-23

Nämnden för arbete och välfärds individutskott 2019-04-02

Anslås: 2019-04-03

Nedtages: 2019-04-25

Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott 2019-04-10

Anslås: 2019-04-15

Nedtages: 2019-05-07

Protokoll omsorgsnämndens arbetsutskott 10 april 2019

Anslås: 2019-04-11

Nedtages: 2019-05-03

Protokoll omsorgsnämndens extra sammanträde 10 april 2019

Anslås: 2019-04-11

Nedtages: 2019-05-03

Tekniska nämnden 2019-03-28

Anslås: 2019-04-02

Nedtages: 2019-04-24

Tekniska nämndens arbetsutskott 2019-04-11

Anslås: 2019-04-16

Nedtages: 2019-05-08

Utbildningsnämnden 2019-03-20 Anslagsbevis Eftermiddag Omedelbar justering

Anslås: 2019-03-20

Nedtages: 2019-04-26

Utbildningsnämnden 2019-03-20 Anslagsbevis Förmiddag Omedelbar justering

Anslås: 2019-03-20

Nedtages: 2019-04-26

Utbildningsnämnden 2019-03-20 Anslagsbevis Eftermiddag Kompletterande

Anslås: 2019-04-04

Nedtages: 2019-05-04

Utbildningsnämnden 2019-04-03 Anslagsbevis Extrainsatt Nämndsammanträde

Anslås: 2019-04-04

Nedtages: 2019-05-04

Utbildningsnämnden 2019-04-17 Anslagsbevis omedelbar justering

Anslås: 2019-04-17

Nedtages: 2019-05-17

Valnämnden 2019-03-28

Anslås: 2019-04-08

Nedtages: 2019-04-30

Just nu finns inga aktuella dokument

Protokoll 2019-04-10

Anslås: 2019-04-17

Nedtages: 2019-05-09

Protokoll 2019-04-09

Anslås: 2019-04-17

Nedtages: 2019-05-09

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 april 2019
Politik och demokrati