Anslagstavla

Det här är en digital anslagtavla. Anslagen är sorterade under respektive styrelse eller nämnd nedan. Anslagstavlan finns även tillgänglig via en datorterminal i kommunhusets reception på Västra Esplanaden 18.

Det här sätter vi upp på anslagstavlan:

  • Justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder.
  • Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden.
  • Meddelanden om delegationsbeslut som inte anmäls till en nämnd.
  • Meddelanden om kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som ska anslås enligt lag eller annan författning. 

Överklagan

Om du som kommuninvånare vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten i Växjö inom tre veckor från den dag då Växjö kommun har publicerat det på anslagstavlan. Du måste ange vilket beslut som du vill överklaga och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på.

Kommunfullmäktige 2018-12-18

Anslås: 2018-12-11

Nedtages: 2019-01-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-27

Anslås: 2018-12-03

Nedtages: 2018-12-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-04

Anslås: 2018-12-12

Nedtages: 2019-01-03

Kommunstyrelsen 2018-12-04

Anslås: 2018-12-12

Nedtages: 2019-01-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-11

Anslås: 2018-12-17

Nedtages: 2019-01-08

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2018-12-11

Anslås: 2018-12-18

Nedtages: 2019-01-09

Arbetsutskott 2018-11-29 omedelbar justering

Anslås: 2018-11-30

Nedtages: 2018-12-22

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2018-11-29

Anslås: 2018-12-06

Nedtages: 2018-12-28

Protokoll KFNAU 2018-12-05.pdf.pdf

Anslås: 2018-12-12

Nedtages: 2019-01-03

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 2018-11-27

Anslås: 2018-11-28

Nedtages: 2018-12-21

Nämden för arbete och välfärds arbetsutskott 2018-12-05

Anslås: 2018-12-05

Nedtages: 2018-12-27

Nämnden för arbete och välfärd 2018-12-12

Anslås: 2018-12-17

Nedtages: 2019-01-08

Protokoll ON 2018-11-28

Anslås: 2018-12-07

Nedtages: 2019-01-02

Protokoll ONAU 2018-12-05

Anslås: 2018-12-14

Nedtages: 2019-01-07

Protokoll TNAU 29 november 2018

Anslås: 2018-12-04

Nedtages: 2018-12-27

Protokoll TN 13 december 2018

Anslås: 2018-12-18

Nedtages: 2019-01-09

Anslagsbevis utbildningsnämndens arbetsutskott-2018-11-07

Anslås: 2018-11-20

Nedtages: 2018-12-20

Anslagsbevis utbildningsnämnden 2018-11-07

Anslås: 2018-11-20

Nedtages: 2018-12-20

Utbildningsnämnden protokoll 2018-11-07

Anslås: 2018-11-22

Nedtages: 2018-12-22

Utbildningsnämndens arbetsutskott protokoll 2018-11-07

Anslås: 2018-11-22

Nedtages: 2018-12-22

Utbildningsnämnden protokoll 2018-12-12 Omedelbar justering

Anslås: 2018-12-13

Nedtages: 2019-01-13

Utbildningsnämnden anslagsbevis 2018-12-12

Anslås: 2018-12-13

Nedtages: 2019-01-13

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Kommunens revisorer 2018-12-05

Anslås: 2018-12-11

Nedtages: 2019-01-03

Just nu finns inga aktuella dokument

Samordningsförbundet Värend, styrelsemöte 2018-12-07

Anslås: 2018-12-17

Nedtages: 2019-01-08

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 oktober 2018
Politik och demokrati