Anslagstavla

Det här är en digital anslagtavla. Anslagen är sorterade under respektive styrelse eller nämnd. Anslagstavlan finns även tillgänglig via besöksdatorer och surfplattor i kommunhusets reception på Norra Järnvägsgatan 7.

Det här sätter vi upp på anslagstavlan:

  • Justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder
  • Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden
  • Meddelanden om delegationsbeslut som inte anmäls till en nämnd
  • Meddelanden om kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som ska anslås enligt lag eller annan författning. 

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som kommunen har tagit kan du överklaga det. Överklagandet måste vara skriftligt och lämnas till den kommunala myndighet (exempelvis miljö- och byggnämnden eller omsorgsnämnden) som fattat beslutet inom tre veckor från det att du har fått ta del av det.

Överklaga beslut.

Senast uppdaterad: 29 februari 2024