Anslagstavla

Det här är en digital anslagtavla. Anslagen är sorterade under respektive styrelse eller nämnd. Anslagstavlan finns även tillgänglig via en datorterminal i kommunhusets reception på Västra Esplanaden 18.

Det här sätter vi upp på anslagstavlan:

  • Justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder
  • Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden
  • Meddelanden om delegationsbeslut som inte anmäls till en nämnd
  • Meddelanden om kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som ska anslås enligt lag eller annan författning. 

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som kommunen har tagit kan du överklaga det. Överklagandet måste vara skriftligt och lämnas till den kommunala myndighet (exempelvis byggnadsnämnden eller omsorgsnämnden) som fattat beslutet inom tre veckor från det att du har fått ta del av det.

Överklaga beslut

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2021
Politik och demokrati