Synpunkter på din utbildning

Vi inom Växjölöftet vuxenutbildning vill ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet. Om du som elev är missnöjd vill vi gärna veta det för att kunna bli bättre.

Här kan du läsa om hur du ska göra om du är missnöjd med din utbildning.

Prata med din utbildningsanordnare först

I första hand ska du vända dig till den personal, exempelvis lärare, handledare eller mentor, som står dig närmast. Om du vill gå vidare med synpunkten vänder du dig till rektorn hos den utbildningsanordnare som du har valt.

Kontakta Växjölöftet vuxenutbildning

Om du inte blir nöjd eller om du vill att Växjölöftet vuxenutbildning ska känna till ditt klagomål kan du vända dig till enhetschef Kristina Davidsson, e-post kristina.davidsson@vaxjo.se

Du kan också lämna din synpunkt via Växjö kommuns e-tjänst. Observera att ärendet blir synligt i kommunens diariesystem och en allmän handling som kan begäras ut om den inte omfattas av sekretess.

Vad händer sedan?

Om du kontaktar din utbildningsanordnare gäller respektive anordnares rutiner för hantering av synpunkter.

Om du skickat in din synpunkt till Växjölöftet vuxenutbildning gör vi en utredning. Ibland kan det vara aktuellt med ett möte tillsammans med dig och utbildningsanordnaren för att förtydliga vissa saker. Synpunkten utreds och följs upp av Christer Öhlin och Kristina Davidsson. Allt arbete dokumenteras.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 februari 2019
Förskola och skola