Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Det fria ordets hus och Växjö konsthall samlokaliseras

För att skapa fler intressanta samarbeten mellan Växjö konsthall och Det fria ordets hus kommer verksamheterna att samlokaliseras i konsthallens befintliga lokaler på Västra Esplanaden. Arbetet som gjorts med att utreda en flytt av verksamheterna pekar på en rad ekonomiska och verksamhetsmässiga fördelar med denna lösning.

I oktober tog kultur- och fritidsnämnden beslut att Växjö konsthall skulle flytta sin verksamhet. Under hösten och vintern har ett arbete gjorts med att utreda en flytt som pekar på att de ekonomiska vinsterna av att flytta konsthallen är så marginella att de inte motiverar de verksamhetsmässiga förluster en flytt skulle innebära. Samtidigt görs besparingar genom hyresrabatt när det gäller konsthallens lokaler och att hyran försvinner för Det fria ordets hus nuvarande lokaler.

Inom kort påbörjas arbetet med att planera för flytt av Det fria ordets hus samt med att planera verksamheternas innehåll framåt. Beslutet om en samlokalisering av Växjö konsthall och Det fria ordets hus fattades av kultur- och fritidsnämnden den 11 mars.

Kontakter

Senast uppdaterad: 7 april 2020