Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från den 12 juni klockan 8.00 och tills vidare.

Stäng meddelande

Drogpolicy

Drogpolicy, Gymnasieskolorna i Växjö.
ANDT - Alkohol, Narkotika, Tobak och Doping.
En viktig vägledning i gymnasieskolornas arbete mot droger i Växjö kommun. Policyn vänder sig till vårdnadshavare, elever och personal i skolan.

Målsättning

 • att tidigt upptäcka och förebygga bruk av alkohol, narkotika, dopingmedel och hälsofarliga varor.
 • att erbjuda den som har ett missbruk stöd och hjälp.
 • att alla i skolan skall känna till och följa drogpolicyn mot droger.

Alkohol

 • Inte under någon sorts skolverksamhet är det tillåtet att uppträda alkoholpåverkad, dricka, inneha, sälja eller förvara alkohol.
 • Vid misstanke om alkoholmissbruk skall personal reagera genom samtal med eleven och informera vårdnadshavare om eleven är under 18 år samt rapportera till rektor och elevhälsan.
 • Eleven skall erbjudas stöd av elevhälsan och/eller annan instans.
 • Alkoholpåverkad elev får ej vara kvar i skolan. Vårdnadshavare informeras om eleven är omyndig.
 • Socialtjänsten eller primärvårdens hälsoenhet kontaktas om en elev är i behov av behandling.
 • Om en elev medför alkoholhaltiga drycker inom skolans område skall dessa omhändertas av skolledningen. Innehavet leder till utredning av rektor. Vid behov vidtas ytterligare åtgärder.

Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor

All hantering och konsumtion av narkotika, dopingmedel och hälsofarliga varor är enligt narkotikalagstiftningen, dopinglagstiftningen och lagen om hälsofarliga varor olaglig.

 • Vid misstanke om droganvändning kontaktas vårdnadshavare när eleven är omyndig.
 • Eleven erbjuds stöd av elevhälsan och/eller annan instans. Andra åtgärder kan vara diciplinära (skriftlig varning, avstängning eller förvisning) enligt Gymnasieförodningen.
 • Känner vi en oro för en ung människas utveckling gör vi en anmälan till socialtjänsten i elevens hemkommun.
 • Skolan samarbetar bland annat med primärvårdens hälsoenhet. Information, stödsamtal och provtagning kan erbjudas.
 • Person som ertappas med att inneha eller sälja droger i samband med skolverksamhet stängs av. Rektor har ansvaret för att en polisanmälan görs.
 • Om droger påträffas lämnas de av skolledningen till polisen.

Tobak

 • Det är förbjudet enligt lag att röka inom skolområdet, eller det skolområde som skolan bestämmer, alla timmar på dygnet. Gäller även e-cigaretter.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 mars 2021
Kungsmadskolan