Styrande dokument och rapporter

Här finns länkar till styrande dokument och rapporter för Kungsmadskolan.

I länkarna nedan finns Gymnasieförordningen, likabehandlingsplan och andra styrande dokument och rapporter.

Ämnesplan

Längst ner på sidan finns länk till Skolverkets information om ämnesplaner för gymnasiegemensamma ämnen. 

På Skolverkets webbsida finns information och ämnesplaner för gymnasiegemensamma ämnen - sök rätt på det ämne som du vill veta mer om:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2018
Kungsmadskolan