Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram för de som vill arbeta med människors lärande och utveckling i olika åldrar.

Tänkbara framtida yrkesområden är inom barnomsorg, fritidsverksamhet eller något inom det sociala yrkesområdet, exempelvis väktare eller elevassistent. Man har dessutom möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet inom programmets ram, vilket möjliggör eftergymnasiala studier vid lärarhögskola, polishögskola med mera.

APL-perioder

APL om minst 15 veckor fördelat över samtliga 3 år ingår i programmet, varav den största delen genomförs i årskurs 3. Samtliga elever gör sina första APL-perioder vid en förskola, därefter placeras man från och med årskurs 2 utefter den inriktningman valt socialt arbete eller pedagogiskt arbete. APL-perioderna är strukturerade på följande sätt:

Årskurs 1: Socialt arbete & pedagogiskt arbete

  • Hösterminen: 1 + 3 veckor, 5 dagar per vecka

Årskurs 2: Pedagogiskt arbete

  • Vårterminen: 6 veckor, 4 dagar per vecka

Årskurs 3: Socialt arbete & pedagogiskt arbete

  • Höstterminen: 4 dagar/vecka
  • Vårterminen: 6 veckor, 4 dagar/vecka

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2018