Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet vid Teknikum är en bred yrkesutbildning för dig som vill arbeta inom el eller IT-branschen.

Här får du de teoretiska och praktiska grundkunskaper som krävs för att du ska kunna arbeta inom många olika yrken, till exempel nätverkstekniker, elinstallatör, industrielektriker och servicetekniker. El- och energiprogrammet är i första hand yrkesförberedande, men det ger även en bra grund för vidare studier inom teknikområdet. Man har exempelvis möjlighet till fördjupningskurser i svenska och engelska för att få högskolebehörighet.

Elprogrammet är indelat i tre inriktningar, samtliga med separata intag. De är Automation, Dator & Kommunikationsteknik och Elteknik. Samtliga inriktningar omfattar minst 15 veckors APL vid arbetsplatser inom respektive bransch. Vid inriktning Elteknik finns dessutom möjlighet att läsa ETG-examen, vilket möjliggör för eleven att tillgodoräkna sig APL-tiden under utbildningen som genomförd lärlingstid.

Elteknik

Årskurs 1:

  • 1 veckas fältstudier

Årskurs 2 & 3:

  • Fyra separata APL-perioder om 5-6 veckor vardera

El & Automation

Årskurs 2 & 3:

  • Fyra separata APL-perioder om 5-6 veckor vardera

Dator & Kommunikationsteknik

Årskurs 3:

  • Samtliga APL-perioder är på denna inriktning förlagda till årskurs 3

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2018