Modersmål

Elever i grundskolan, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola med annat modersmål än svenska kan ansöka om modersmålsundervisning.

Syftet med undervisningen är att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål och bli medveten om modersmålets betydelse för det egna lärandet.

Modersmål är ett frivilligt ämne och erbjuds på grundskolan och gymnasiet. Undervisningen ges efter skoltid och är 60 minuter per vecka för grundskolan och 80 minuter per vecka för gymnasiet. Det är ett skolämne vilket betyder att undervisningen följer en kursplan och eleven får betyg från årskurs 6. När man är antagen till modersmål har man samma närvaroplikt som i de övriga ämnena.

Modersmålsundervisning i grundskolan

Vem har rätt till modersmålundervisning?

Enligt skollagen (2010:1997) gäller det elever som uppfyller följande:

7 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om:

 1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
 2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk.

Eleven behöver inte ha grundläggande kunskaper i språket för att få modersmålsundervisning. Elevens vårdnadshavare behöver inte heller ha språket som modersmål om eleven tillhör en nationell minoritet

Hur ansöker jag?

För att ansöka om modersmål använd blanketten Modersmål - ansökan. Observera att det är en blankett för grundskolan och en för gymnasiet. Lämna ansökan till elevens rektor. Det är rektor på elevens skola som fattar beslut om modersmålsundervisning.

För att ett språk ska starta ska minst fem elever önskar denna undervisning inom kommunen och att lämplig lärare kan rekryteras. Detta gäller inte samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch som är Sveriges nationella minoritetsspråk och startar oavsett antal sökande.

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som kommer från utlandet kan dock få modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

Undervisningen kan förläggas på annan skola än den egna.

Modersmålsundervisning - ansökan

Modersmålsundervisning - avanmälan

Modersmålundervisning i gymnasiet

Vem har rätt till modersmålundervisning?

Elever i gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola ska erbjudas undervisning i modersmål om:

 • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål
 • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk hemma
 • eleven har goda kunskaper i språket.

Kurser i ämnet

 • Modersmål 1, 100 poäng
 • Modersmål 2, 100 poäng, som bygger på kursen modersmål 1.
 • Modersmål - aktiv tvåspråkighet, 100 poäng, som bygger på kursen modersmål 1

Modersmålsundervisning får anordnas som

 1. individuellt val,
 2. utökat program, eller
 3. som ersättning för undervisning i andra språk än svenska, svenska som andraspråk och engelska.

Hur ansöker jag?

Ansökan görs hos elevens studie- och yrkesvägledare. Det är rektor på elevens skola som fattar beslut om modersmålsundervisning.

Observera att det är en blankett för grundskolan och en för gymnasiet.

För samtliga gymnasiekurser i modersmål gäller att de endast startar om det är minst fem elever som ansöker och att lämplig lärare kan rekryteras.

Senast uppdaterad: 19 januari 2024