PRAO - praktisk arbetslivserfarenhet

Praktisk arbetslivsorientering - förkortat till PRAO - är obligatoriskt i grundskolan. Under tio dagar får eleverna möjlighet att bland annat få kunskap om arbetslivet och hur det fungerar på en arbetsplats som stöd inför sitt framtida utbildnings- och yrkesval. Här finns information om prao både för dig som elev eller vårdnadshavare och för de företag eller verksamheter som vill ta emot prao-elever.

Varför PRAO?

Alla elever i Växjö kommunen ska möta arbetslivet under tio dagar i vad som kallas PRAO (praktisk arbetslivsorientering). Prao har funnits länge i Sverige men har tidigare inte varit obligatoriskt i grundskolan. Från och med 1 juli 2018 gäller det att alla elever ska genomföra tio dagar prao fördelat på årskurs 8 och 9.

Syftet med prao är att:

  • Eleverna ska få kunskap om arbetslivet som stöd inför framtida val av utbildning och yrkesinriktning.
  • Vidga elevernas syn på yrken/arbetsuppgifter.
  • Eleverna får lära sig om hur det fungerar på en arbetsplats, om arbetsmiljö och att ta ansvar.

Vill ert företag eller verksamhet ta emot en eller flera praoelever?

Vill ni som företag göra skillnad för dessa ungdomar? Här har ni möjligheten att göra en god gärning genom att erbjuda eleverna praktisk erfarenhet av arbetslivet, underlätta studie- och yrkesval samt ge eleverna en ökad självkännedom.

Om ni tar emot praoelever har ni möjlighet att bidra till:

  • Ökad kunskap om företagets verksamhet.
  • Höjd kunskap och status för er bransch.
  • Ökad kunskap om olika yrken.
  • Att skapa "goodwill" åt ert företag.
  • Lära känna framtida medarbetare/kunder.

Anmäl ert intresse till Växjö kommuns prao-samordnare

Växjö kommun har en särskild tjänst med uppdraget att samordna för de som tar emot praktikanter. Ni kommer att ha kontakt med prao-samordnaren för att boka in prao-veckor, stämma av om säkerhet på arbetsplatsen och andra praktiska frågor som rör exempelvis försäkringar och handledartips. Hör av dig till Växjö kommuns kontaktcenter så ser de till att du kommer i kontakt med rätt person.

Samverka.nu

För att uppnå en förbättrad kvalitet under praoveckorna samlas allt i webbverktyget, samverka.nu, se länk nedan. Elever och skolpersonal kan nu hitta information om Växjös arbetsliv, söka praoplatser och skriva praktikrapporter.

Ersättning för måltider eller resor under prao

Om elever har långa sträckor att ta sig till närmaste skolmatsal eller om avstånden är långa till prao-platsen finns det ersättning att söka. Läs mer om detta i dokumentet längst ner på sidan, under Relaterade dokument.

Ansökan om ersättning enligt nedanstående sker via rese-/måltidsersättningsblankett (även den finns under Relaterade dokument), den lämnas till skolans praktiksamordnare, i anslutning till PRAO-veckan. Observera att ansökan måste vara inlämnad senast tre veckor efter aktuell praovecka.

Blanketter finns även att skriva ut på www.samverka.nulänk till annan webbplats, under dokument. Sidan kräver inloggning som eleverna har.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 februari 2020
Förskola och skola