Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommun satsar för ökad trivsel, trygghet och upplevelser

Uppfräschning av kommunens parker, reparation av utrustning i offentliga miljöer, fler upplevelser och en särskild evenemangsfond. Det är några exempel på satsningar för att få ökad trygghet och trivsel i Växjö kommun.

- Vi fortsätter vårt målmedvetna arbete med att öka tryggheten, trivseln och att öka attraktionen i hela kommunen. Våra parker, lekplatser, badplatser och vandringsleder samt andra offentliga miljöer har varit viktiga mötesplatser under pandemin och dessa platser vill vi nu fortsätta att utveckla och ta hand om, säger Jon Malmqvist (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Under det gångna året har de offentliga miljöerna använts flitigt eftersom många har träffats utomhus under pandemin. Kommunens parker, lekplatser, badplatser och mötesplatser har varit viktiga mötesplatser, men det har också inneburit ett ökat slitage. Växjö kommun arbetar ständigt för att skapa en säker, tillgänglig och trivsam offentlig miljö och nu föreslås därför satsningar på totalt 15 miljoner kronor som innebär:

  • ökad tillgänglighet genom beläggningsarbete och översyn av grus- och asfaltsgångar
  • uppfräschning av kommunens parker för att göra dem mer välkomnande och samtidigt arbeta skade- och slitageförebyggande
  • översyn och reparationer av lekplatsutrustning, bänkar, bryggor, möbler på mötesplatser och aktivitetsplatser.

Extra satsning på Växjö stadskärna

Dessutom föreslås en extra satsning på utveckling av Växjös stadskärna med bland annat upplevelser samt ökad trygghet och delaktighet. Totalt ska 5 miljoner kronor används för att stärka stadskärnans attraktivitet för invånare, näringsliv och besökare.

En viktig del i det arbetet är att skapa delaktighet i utvecklingen. Därför kommer kommunen tillsammans med Växjö Citysamverkan och andra externa aktörer inleda ett gemensamt utvecklingsarbete. En del i detta är ansökan om att bli årets stadskärna, vilket ska fungera som en drivkraft för förändringsprojekt. Senast Växjö blev årets stadskärna var 2010 och mycket har hänt sedan dess.

- Växjö city är hjärtat i hela kommunen, här ska alla kunna känna sig trygga och välkomna. Samverkan är viktigare än någonsin och tillsammans med näringslivet och citysamverkan kan vi skapa en välkomnande stadsmiljö där människor möts, verkar och trivs. Det är viktig för hela Växjös tillväxt, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden.

Evenemangsfond för att stärka besöksnäringen

Ytterligare en satsning som föreslås är 5 miljoner till en särskild evenemangsfond i Växjö och Company. Fonden ska förbättra möjligheterna för kommunens evenemangs- och besöksnäring.

- Evenemangs- och destinationsutveckling är viktig för Växjö kommuns näringsliv och generella profilering – nationellt och internationellt. Genom att få attraktiva evenemang och aktiviteter till kommunen kan vi får fler besökare som är viktiga för besöksnäringen samt bygga stolthet hos kommuninvånarna, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Beslut om satsningarna ska upp i kommunstyrelsen den 15 juni. Slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige under hösten.

Senast uppdaterad: 9 juni 2021